Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2012

szafranowa
 
 
 

Shit Girls Say To Dolce & Gabbana Male Models 

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viamonron monron

February 29 2012

szafranowa
Three o'clock is always too late or too early for anything you want to do.
— jean-paul sartre
Reposted fromdried dried
szafranowa
tak, jakby w miłości mogło się wybierać, tak jakby to nie był piorun, który strzela w ciebie i zostawia cię zwęglonego na środku patio
— J. Cortázar
Reposted fromdried dried
szafranowa
9121 198f
Reposted fromOFFka OFFka

February 26 2012

szafranowa
2483 a53c
Reposted fromohwowlovely3 ohwowlovely3 viayanah yanah

February 21 2012

8425 b9e7 500

jbabess:

I saw this man on the Metro this past Monday, and asked him who the flowers were for. They were for his wife. They’ve been married for 47 years. Every Monday, he brings her home flowers after work. My heart died at that moment.

Reposted fromEmceeMike EmceeMike viaeta eta

February 20 2012

szafranowa
mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne
— świetlicki
Reposted frommetameta metameta vialevi levi
szafranowa
8846 9026 500
Reposted fromandziaa andziaa

February 19 2012

szafranowa
6563 f2c7
Reposted fromdragonaut dragonaut viagabrielle gabrielle

February 15 2012

szafranowa
5755 ba36 500
Reposted fromkniepuder kniepuder

February 14 2012

szafranowa
Boże, życie jest samotnością, pomimo wszystkich tych działających jak narkotyk rozrywek, natarczywego blichtru bezsensownych potańcówek, pomimo fałszywych uśmiechów, które wszyscy mają przyklejone do twarzy. A kiedy uda się znaleźć kogoś, przed kim można otworzyć duszę, to słowa, które się wtedy wypowiada, wprawiają w osłupienie - są takie wyblakłe, brzydkie, bezsensowne i osłabłe od zbyt długiego trzymania w ciasnej ciemnicy własnego wnętrza. Przyznaję, jest radość, spełnienie i przyjaźń - ale samotność przerażająco świadomej duszy jest straszna i przytłaczająca.
— Sylvia Plath
szafranowa
Szukałem słów, których, jak zawsze, nie było.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromhigh-hope high-hope viaopra opra
szafranowa
Ile to gorszych rzeczy od takiego stania człowiek musi znieść. I znosi. Nieraz mu się wydaje, że nie zniesie. I znosi. I nigdy nie może powiedzieć, że gorszego nie zniesie. Bo gorsze od gorszego nie ma końca na tym świecie.
— W. Myśliwski
Reposted frometerycznie eterycznie viadelikatnienie delikatnienie

February 11 2012

szafranowa
Walentynki...To się je?
— W. Szymborska
Reposted fromlaurien laurien viadelikatnienie delikatnienie

February 10 2012

szafranowa
7342 c046
Reposted fromlifesucks lifesucks viameem meem

February 04 2012

szafranowa
4581 4763 500
Reposted frommisioludek misioludek viahejkobieto hejkobieto
szafranowa

January 28 2012

I hope you all realize that we're all going to get arrested if SOPA or PIPA passes

canieatthisshit:

PRISON PARTY!

szafranowa
4359 a55a

January 27 2012

szafranowa
2354 67f1
Reposted fromtrstnx trstnx viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl